Aktualności

2015.06.09 WSA Gdańsk

W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku odbyła się rozprawa powództwa Jarosława Chojnackiego przeciw Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni. Dotyczyła zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego za lata 1996-2001, który był pobierany niezgodnie z Konstytucją. Postępowanie urzędnicze i sądowe toczy się nieprzerwanie od 1993 roku, a w 2014 roku WSA Gdańsk wydał wyrok którego konsekwencje okazały się tragiczne w skutkach dla rodziny Chojnackich. Tenże wyrok ostro skrytykował w marcu 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdzając rację Krystyny Chojnackiej i uchylił wcześniejszy wyrok WSA w Gdańsku i przekazał do ponownego rozpatrzenia.
Dzisiejsza rozprawa zakończyła się wyrokiem uchylającym wszystkie dotychczasowe decyzje Izby Celnej w Gdyni, nakazując ponowne rozpatrzenie. Nadto w uzasadnieniu ustnym sąd skrytykował działania Izby Celnej, uznając zgromadzony materiał w toku postępowania za wystarczający do wydania właściwej decyzji, natomiast zabrakło umiejętności wywodzenia prawidłowych wniosków przez urzędników Izby Celnej w Gdyni.
A jaka decyzja teraz zostanie wydana.?

Polecane

Masz problemy przystąp do NIEPOKONANI – POLSKA

Deklaracja do pobrania LINK
Skontaktuj się z pełnomocnikiem twojego województwa patrz Pełnomocnicy
Składka członkowska wynosi minimalnie 10 złotych, ale jeżeli stać Cię na więcej z góry dziękujemy.

Wpłaty należy dokonywać na:  
Niepokonani-Polska
ul. Zamkowa Góra 25,
81-713 Sopot
nr konta: 77 1090 1098 0000 0001 2963 0347

Wzór przelewu / pobierz, drukuj